Het pand met winkelruimte aan de Oude Langendijk 35 bevindt zich in het oudste deel van Delft direct naast de Nieuwe Kerk. 
In het gemeentekadaster is de plaats van het pand al geregistreerd vanaf het jaar 1265, ca. een eeuw voordat men met de bouw 
van de Nieuwe Kerk begon. 

Het huidige pand vormde samen met Oude Langendijk 34 één pand (derde huis links) dat goed te zien is op een foto 
uit de jaren 20 van Peter Odijk. 
 
                      

Aan de gevel is te zien dat het één geheel was hoewel het toen al van binnen opgesplitst was in twee panden.
In 1929 liet de eigenaar van de twee naastgelegen panden deze slopen en in hetzelfde jaar vervangen door 
de hogere huidige winkelruimten annex woningen. Blijkbaar was de eigenaar van de rechterkant van het pand onder de indruk 
van de nieuwbouw gevel en liet hij de voorgevel van de rechterhelft in dezelfde moderne stijl verbouwen. 
Omdat de overblijvende linkerhelft, ons huidige pand niet zijn eigendom was bleef deze gevel geheel in de oorspronkelijke staat 
van voor 1929. Wel werd het overblijvende halve puntdak gelijk getrokken met de nieuwbouw, zodat deze op haar beurt weer perfect aansloot bij de nieuwbouw van de twee naastgelegen panden.